websiteinterim klussen in de volkshuisvesting
banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
button button button button
Woonwagens
Sinds 1 januari 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken. Hiermee is de specifieke bemoeienis van het Rijk en de provincies met het woonwagenbeleid vervallen. Inmiddels is een enorme beweging op dit beleidsterrein te zien.

  • Veel gemeenten willen de woonwagencentra omvormen tot leefbare en toegankelijke woongebieden. Iedereen kent de beelden van zero-tolerance in Maastricht; aanpakken via de justitiële weg.
  • Ook worden andere op volkshuisvesting geënte instrumenten ingezet. Denk aan handhaving woningwet (veilige standplaatsen), handhaving bestemmingsplan (bouwhoogtes) en deconcentratie van grote centra.
  • Er verrijzen steeds vaker innovatieve woonvormen met hoge levensduur zoals versteende woonwagenhuisjes, chalets en vakantiewoningen. Ook gaan gemeenten over tot de verkoop van standplaatsen aan de bewoners.
Overzicht van projecten
projectnaam  Inventarisatie t.b.v. nieuwbouw Woonwagencentrum Valckesloot
opdrachtgever  Pago Hillegom/ ORKA-advies
samen met  Jan Franke, Gert van Veldhuisen
jaar

 
2002

projectnaam  Programmabegeleider 'Experimentenprogramma Woonwagens'
opdrachtgever  SEV
samen met  Jan Franke
jaar

 
2000

Publicaties
  • 'Meer wonen naar wagens', eindrapport SEV-experimentenprogramma, 2003.
    Deze publicatie is te bestellen op www.sev.nl.


© Huisstudio Hein
Webdesign Dordrecht