websiteinterim klussen in de volkshuisvesting
banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
button button button button
Werkveld / veldwerk
Het werk varieert van bewonersinspraak tot afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties maken. Inhoudelijke thema´s zijn bijvoorbeeld de aanpak van graffiti, VvE-problematiek, woonbeleid en huurbeleid.

Maar eigenlijk doet het onderwerp er niet zo toe. Het gaat immers om het leggen van verbanden en het vertalen van een concreet vraagstuk uit uw organisatie of uit de maatschappij. Mijn werk bestaat veelal uit het vertalen van beleid in een concrete aanpak. Van dromen naar durven. Van willen naar kunnen. Van denken naar doen.
© Huisstudio Hein
Webdesign Dordrecht