websiteinterim klussen in de volkshuisvesting
banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
button button button button
Instrumenten
Het adviesproduct komt tot stand door een combinatie van de vraag van de opdrachtgever, de ervaring van de adviseur en de gebruikte instrumenten. Ik maak vaak gebruik van onderstaande gereedschappen:

  • De Verkenning - Via een rondje langs de cruciale stakeholders krijgen we snel in beeld wat er moet gebeuren en wie daaraan een bijdrage kan leveren. Op basis van een verkenning stel ik in overleg met de opdrachtgever een concreet plan van aanpak op.
  • Het Pilotproject - Veel organisaties zijn goed in besluitvorming en procedures, maar om iets van de grond te krijgen moeten ze durven en doen. Daarom zet ik in op succes via kleinschalige pilotprojecten.
  • Samenwerkingsmanagement - Partijen zijn het vaak eens over wat er moet gebeuren, maar in het proces is nog de nodige inspanning vereist. Een onafhankelijk gespreksleider, verbindingsofficier en werkpaard doet wonderen.


Huisstudio Hein
Webdesign Dordrecht