websiteinterim klussen in de volkshuisvesting
banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
button button button button
Woningcorporaties
Woningcorporaties zoeken naar een betere invulling van hun sociale doelstelling. Op bescheiden schaal werken de woningcorporaties aan het handen en voeten geven van hun maatschappelijk ondernemerschap. Positionering, verantwoording en zeggenschap zijn drie kernwoorden in dit proces.

Corporaties en gemeenten gaan steeds zakelijker met elkaar om. De afspraken moeten en kunnen steeds scherper en meer meetbaar worden. Of dat leidt tot het gewenste effect zal de toekomst leren.

Overzicht van projecten
projectnaam  Clusterexperiment Ondernemen met Maatschappelijk vastgoed
opdrachtgever  SEV, Kopgroep, bovenstaande woningcorporaties, Kristal
samen met  o.a. Casade, Weller, Woonplaats, WoonFriesland, Rentree, Mitros,
jaar

 
2009

projectnaam  Verkenning Startersmilieus Utrecht
opdrachtgever  SSH Utrecht, Mitros
samen met  
jaar

 
2008

projectnaam  Projectleider Aanpakcentrale
opdrachtgever  Woningstichting Vivare
samen met  
jaar

 
2007

projectnaam  Verkenning voorzieningencompagnie Schalkwijk
opdrachtgever  Gemeente Haarlem
samen met  onder de vlag van De Wijkplaats, Marc van Leent
jaar

 
2007

projectnaam  Gespreksleiding Symposium Wo-com
opdrachtgever  Wo-com Someren
samen met  diverse regionale raadsleden, bestuurders
jaar

 
2007

projectnaam  Gespreksleiding workshop congres Bouwstenen voor sociaal
opdrachtgever  Kopgroep en SEV
samen met  
jaar

 
2007

projectnaam  Landelijk programmabegeleider 'Vernieuw(d) maatschappelijk ondernemerschap'
opdrachtgever  SEV
samen met  Paul Doevendans
jaar

 
2005

projectnaam  Medeopsteller bod gezamenlijke Utrechtse woningcorporaties
opdrachtgever  STUW/ ORKA-advies
samen met  Jan Roncken
jaar

 
2005

projectnaam  Begeleiden toekomsttraject RWU
opdrachtgever  RWU/ ORKA-advies
samen met  Fanny van Dijk, Jan Roncken
jaar

 
2003

projectnaam  Opstellen Plan van aanpak Langer wonen in het Oude Westen
opdrachtgever  De Nieuwe Unie, Rotterdam
samen met  
jaar

 
2003

projectnaam  Programmabegeleider 'Woonarrangementen'
opdrachtgever  SEV
samen met  Bert de Jong
jaar

 
2001

projectnaam  Van idee naar markt - onderzoek naar productontwikkeling
opdrachtgever  Diverse woningcorporaties
samen met  Hans van den Homberg
jaar

 
2000

projectnaam  Portfolioanalyse Duin en Bollenstreek
opdrachtgever  Samenwerkende woningcorporaties Duin en Bollenstreek
samen met  Bernard Wouters, Frank Bonnerman
jaar

 
1999

projectnaam  Klanttevredenheidsonderzoek Wish Woonbeheer
opdrachtgever  Wish Woonbeheer
samen met  Hans van den Homberg
jaar

 
1999

projectnaam  Workshopvoorzitter Klantenpanel Patrimonium
opdrachtgever  Patrimonium Amsterdam
samen met  Hans van den Homberg
jaar

 
1999

Publicaties


© Huisstudio Hein
Webdesign Dordrecht